తల్లిని కలిసిన అమృత || Amrutha Meet Mother Girija | Latest News About Amrutha || TeluguTv


Amrutha Meet Mother Girija | Latest News About Amrutha

2 comments

  1. నువ్వు ప్రేమించిన వ్యక్తిని హత్య చేరిందట అన్ని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ సమర్ధించబోం కానీ మీలాంటి యువత కొంచెం ఆలోచించి పెద్దలమాట వింటే బాగుంటుంది తల్లీ. రెండు ప్రాణాలు పోయేవి కాదుకదా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *